O nas

Konsulat promuje współpracę gospodarczą, naukową, techniczną i kulturalną między Rzecząpospolitą Polską a włochami, pełniąc swoje funkcje w ścisłym kontakcie z przedstawicielami organizacji polskich i włoskich obecnymi na terenie oraz wspierając inicjatywy promowane przez polskie stowarzyszenia.

Sprzyja i ułatwia kontakty między polskimi firmami zainteresowanymi współpracą z włoskimi firmami i firmami, sprzyjając wzrostowi eksportu oraz promując polskie produkty i technologie.

Świadczy usługi wobec obywateli polskich we Włoszech, dbając o ochronę ich praw i oferując pomoc w trudnych sytuacjach.
W zakresie pomocy udzielanej obywatelom polskim Konsulat Honorowy ściśle współpracuje z Urzędem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie.