Konsul

Konsul Honorowy Roberto Biggio urodził się w Cagliari w 1982 roku, ukończył Liceo Scientifico Michelangelo i kontynuował studia w Anglii na Aston University w Birmingham, gdzie ukończył w 2006 roku dyplom z Logistyki i Zarządzania Transportem.

Wpisany do rejestru agentów spedycyjnych przy Izbie Handlowej w Cagliari, od 2007 roku wspólnie z Braćmi zarządza rodzinnym biznesem działającym w branży transportowo-spedycyjnej.

We wrześniu 2022 r. został mianowany Konsulem Honorowym RP w Cagliari kompetentnym nad całą Sardynią, które to stanowisko piastuje z entuzjazmem i pasją, także dzięki pomocy żony Joanny Dudy narodowości polskiej.