Uroczyste otwarcie Konsulatu

Konsulat Honorowy RP w Cagliari otworzył swoje podwoje podczas oficjalnej ceremonii, która odbyła się po południu 21 marca 2023 r. w w Pałacu Królewskim (Palazzo Regio) w Cagliari. Nowa siedziba, zlokalizowana na Piazza l’Unione Sarda, stanie się ważnym punktem odniesienia dla obywateli Polski, którzy mieszkają i odwiedzają Sardynię.

Uroczystości przewodniczyła Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, która przekazała oficjalne dokumenty Konsulowi Honorowemu Roberto Biggio. Na wydarzeniu obecne były liczne władzy, m.in. burmistrz Cagliari Paolo Truzzu, przewodniczący Rady Miejskiej Cagliari Edoardo Tocco, kierownik wydziału konsularnego ambasady i Konsul RP Agata Ibek-Wojtasik, oraz kierownik protokołu dyplomatycznego Barbara Gola.

Obecność Konsulatu Honorowego RP w Cagliari jest ważnym znakiem otwartości i współpracy, która doprowadzi do większej interakcji i wymiany kulturalnej między Polską a Sardynią. Konsulat będzie stanowił ważny punkt odniesienia dla wszystkich obywateli, zapewniając pomoc konsularną i promując działania związane z rozwojem kulturalnym i gospodarczym.