Wybory i Referendum 2023

15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodzie głosowania odbywa się w siedzibie Konsula honorowego w Cagliari między godz. 7.00 a 21.00.

Formalności przed dniem wyborów

Aby oddać głos należy wcześniej złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula ALBO posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zapisana w spisie wyborców do zagłosowania nie potrzebuje dodatkowo zaświadczenia.

Jak złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców?

Uwaga!

Rejestracja do spisu wyborców za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym została zakończona 10 października 2023 r. (art. 35 § 2 ustawy Kodeks wyborczy).

Wnioski o ujęcie w spisie wyborców można składać do 10 października 2023 r.

Są trzy sposoby na złożenie wniosku:

  • rekomendujemy złożenie wniosku przy użyciu usługi „e-Wybory;
  • złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie) – wzór wniosku znajdziesz tutaj;
  • złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych)​​​ – wzory wniosków znajdziesz poniżej.

W obwodach utworzonych we Włoszech zagłosować będą mogli również wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania (pobranego z gminy w Polsce lub z dowolnej placówki dyplomatycznej). W celu uzyskania zaświadczenia z polskich urzędów konsularnych we Włoszech należy kontaktować się mailowo z placówką (rzym.konsul@msz.gov.pl)

Na stronie ambasady zamieszczane są wszystkie aktualności dotyczące głosowania we Włoszech. Więcej informacji dotyczących wyborów w 2023 r. znajdziesz na stronach Ministrstwa Spraw ZagranicznychPaństwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.

Dane kontaktowe

Konsul organizujący głosowanie: Konsul RP w Rzymie

rzym.konsul@msz.gov.pl
+39 06 36204302
+39 06 36204303

Materiały